Informateurs presenteren bevindingen vorming nieuw college

Op 21 maart 2019 werden de heren Roel van Gurp en Eric van der Burg benoemd als informateurs. Zij kregen de opdracht om de mogelijkheden te verkennen een college te vormen dat kan rekenen op een meerderheid in de raad, al dan niet met gedoogsteun. Zij hebben vervolgens verkennende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle fracties en zijn op 7 april tot een advies gekomen.

De informateurs adviseren de gemeenteraad de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, D66, fractie Kerkhof en VV2000/Leefbaar Vlaardingen te verzoeken om op korte termijn de besprekingen te starten over het opstellen van een college-akkoord en de vorming van een nieuw college. Zij adviseren daarbij de collegevorming te laten begeleiden door één of twee externe formateurs. De streefdatum voor goedkeuring van het collegeprogramma en de benoeming van de wethouders blijft in dit advies 9 mei. Hierbij geldt dat kwaliteit boven snelheid moet gaan.

Extra raadsvergadering

De raad bespreekt in een openbare vergadering op dinsdag 9 april om 19.30 uur de adviezen van de informateurs in de Raadzaal van het Stadhuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *